Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się nadal stanem pandemii  niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników, wprowadzone zostały ograniczenia  w funkcjonowaniu biura, polegające  m.in. na ograniczeniu kontaktu osobistego.

Kontakt  z Zrzeszeniem  Właścicieli  i  Zarządców Domów w Gdyni odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

 

ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW DOMÓW

81-393 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 6

SEKRETARIAT  tel./fax 620-35-21,  sekretariat@zwizd.pl

techniczny@zwizd.pl

ksiegowosc@zwizd.pl

administracja2@zwizd.pl lub administracja5@zwizd.pl

 

KONTAKT OSOBISTY Z PRACOWNIKAMI POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZWIZD BĘDZIE MOŻLIWY WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM LUB MAILOWYM.

Klienci w trakcie wizyty w biurze ZWiZD są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odkrycia ust i nosa na prośbę pracownika ZWiZD w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby;
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku biura.